25 Jan

Technický seminár s majstrom Karwandgarom

Dňa 23. januára 2016 sa uskutočnil technický seminár s majstrom Karwandgarom (7.dan) na Základnej škole Dudova 2, kde sa 3 hodiny preberali technické zostavy a vylepšovala sa technika pre držiteľov čierneho a červeného pásu.

Seminára sa zúčastnilo 17 členov, menovite:
Vladimír Sudor (4.dan), Brian Lurie (4.dan), Ilirijan Berisha (4.dan), Andrea Motloch (2.dan), Miloslav Jurík (2.dan), Martin Murgáč (2.dan), Dávid Baráth (2.dan), Jakub Hanuliak (2.dan), Ľubomír Závodný (2.dan), Štefan Jurenka (1.dan), Roman Horváth (1.dan), Dávid Doktorík (1.dan), Ján Vernarský (1.dan), Natália Vargová (1.dan), Tomáš Viktory (1.kup), Viktor Horváth (2.kup), Kristína Murgačová (2.kup).

06 Dec

Technické skúšky dopadli úspešne

Včera sa konali technické skúšky (“páskovanie”) na vyššie technické stupne, kde sa zúčastnilo 30 žiakov bojového umenia Taekwondo. Všetci úspešne skúšky zvládli. Pribudli nám nové 3 čierne pásy a to: Štefan Jurenka (1.dan), Roman Horváth (1.dan) a Ján Vernarský (1.dan).
Tak isto nám pribudli 3 nové 2.dany a to: Lubomír Závodný (2.dan), Armend Alijaj (2.dan) a Brahim Alijaj (2.dan). Všetkým gratulujeme a veríme, že ich nový pas posunie zase o veľký kus dopredu.