ČO JE TAEKWONDO

TaeKwon-Do je jedno z najpopulárnejších ázijských bojových umení s 2000 ročnou históriou. Je zamerané predovšetkým na obranu a skladá sa z 3200 presne popísaných kopov, pádov, úchopov, úderov, blokov, sekov a úhybov.

Nie je to však len šport ale je to cesta, či životný štýl. Toto ázijské bojové umenie je založené na princípoch nenásilia, cti a spravodlivosti. Popri tréningu fyzických obratností je mladý adept vychovávaný v duchu ázijskej bojovej filozofie, k úcte k starším v súlade s všeľudskými mravnými zásadami. Nesie so sebou hlboké morálne a etické poslanie. Je to jedno z najpopulárnejších bojových umení vôbec. TaeKwon-Do v dnešnej dobe cvičí milióny prívržencov po celom svete. Jeho cieľom je rozvoj priamej mysle a silného ducha, získať sebadôveru, aby sme mohli stáť na strane spravodlivosti. TaeKwon-Do môže cvičiť každý bez ohľadu na vek a vďaka špecifickým cvikom je možné dosiahnuť skvelú pohyblivosť a pružnosť. TaeKwon-Do je nekompromisné, presné, rýchle a esteticky zaujímavé. Je vhodné ako pre mužov, tak pre ženy.

Tréning TaeKwon-Do rozvíja psychickú i fyzickú zdatnosť a dodáva zdravú sebadôveru. Zbavuje človeka dokazovať si svoju silu často pofidérnymi spôsobmi. Pravý majster bojového umenia TaeKwon-Do sa stane majstrom len vtedy ak získa a vie ovládať pokoru.

Technické stupne v TaeKwon-Do rozdelujeme na žiacke a majstrovské.

žiacke stupne
10. kup – biely opasok
9. kup – biely opasok so žltými koncami
8. kup – žltý opasok
7. kup – žltý opasok so zelenými koncami
6. kup – zelený opasok
5. kup – zelený opasok s modrými koncami
4. kup – modrý opasok
3. kup – modrý opasok s červenými koncami
2. kup – červený opasok
1. kup – červený opasok s čiernymi koncami

majstrovské stupne

1. DAN – národný inštruktor – čierny opasok s rímskou číslicou I.
2. DAN – národný inštruktor – čierny opasok s rímskou číslicou II.
3. DAN – národný inštruktor – čierny opasok s rímskou číslicou III.

4. DAN – medzinárodný inštruktor – čierny opasok s rímskou číslicou IV.
5. DAN – medzinárodný inštruktor – čierny opasok s rímskou číslicou V.
6. DAN – medzinárodný inštruktor – čierny opasok s rímskou číslicou VI.

7. DAN – MASTER – čierny opasok s rímskou číslicou VII.
8. DAN – MASTER – čierny opasok s rímskou číslicou VIII.
9. DAN – GRANDMASTER – čierny opasok s rímskou číslicou IX.

Scroll to Top