O federacií

Prvý klub TAEKWON-DO ITF na Slovensku v Bratislave bol založený bratmi Karwandgarovcami v roku 1991. Následne, 20.11.1993 bola založená ITF TAEKWON-DO SLOVAKIA, ktorá bola 7.12.1993 uznaná a registrovaná Ministerstvom vnútra SR. ITF TAEKWON-DO SLOVAKIA má akreditáciu z ministerstva školstva a má právo udeliť certifikáty II. a III. trénerskej triedy pre trénerov ITF TAEKWON-DO SLOVAKIA.

ITF TAEKWON-DO SLOVAKIA je nezávislá, samostatná, nezisková a nepolitická organizácia, ktorej cieľom je kvalitná výuka TaeKwon-Do ITF na Slovensku. Prezidentom je Master MUDr. Matiullah KARWANDGAR – VIII. DAN Degree Black Belt.

ITF TAEKWON-DO SLOVAKIA spolupracuje s medzinárodnou organizáciou ITF (International TaeKwon-Do Federation, pod vedením Grand majstra Choi Jung Hwa, syna zakladateľa TAEKWON-DO ITF Generála Choi Hong Hi).

ITF TAEKWON-DO SLOVAKIA počas svojej existencie usporiadala mnoho exhibičných vystúpení, turnajov, súťaží, seminárov, ktoré sa stretli s veľkým záujmom verejnosti a je odhodlaná šíriť bojové umenie TaeKwon-Do po celom území Slovenska a reprezentovať Slovenskú republiku na rôznych medzinárodných majstrovských podujatiach. Dokazuje to aj fakt, že naši žiaci nikdy neprepadli na medzinárodných turnajoch a vždy sa vrátili s peknou, cennou zbierkou medailí. Za tieto zásluhy ITF TAEKWON-DO SLOVAKIA vďačí prezidentovi ITF TAEKWON-DO SLOVAKIA MUDr. Matiullahovi KARWANDGAROVI – VIII. DAN Degree Black Belt, ktorý vychoval veľké množstvo bojovníkov.

ŠTRUKTÚRA ORGANIZÁCIE

[fruitful_ibox_row]
[fruitful_ibox image=”https://itftaekwondo.sk/wp-content/uploads/2017/12/postava-e1514203969814.png” column=”ffs-three-one” title=”MUDr. Matiullah KARWANDGAR”]prezident ITF TAEKWON-DO SLOVAKIA[/fruitful_ibox]
[fruitful_ibox image=”https://itftaekwondo.sk/wp-content/uploads/2017/12/postava-e1514203969814.png” column=”ffs-three-one” title=”MGR. Miloslav JURÍK”]generálny sekretár ITF TAEKWON-DO SLOVAKIA[/fruitful_ibox]
[fruitful_ibox image=”https://itftaekwondo.sk/wp-content/uploads/2017/12/postava-e1514203969814.png” column=”ffs-three-one” title=”MGR. BEKIM ŠABANI” last=”true”]viceprezident ITF TAEKWON-DO SLOVAKIA[/fruitful_ibox][/fruitful_ibox_row]

RADA ITF TAEKWON-DO SLOVAKIA

[fruitful_ibox_row]
[fruitful_ibox image=”https://itftaekwondo.sk/wp-content/uploads/2017/12/postava-e1514203969814.png” column=”ffs-five-one” title=”Dávid BARÁTH”]člen rady[/fruitful_ibox]
[fruitful_ibox image=”https://itftaekwondo.sk/wp-content/uploads/2017/12/postava-e1514203969814.png” column=”ffs-five-one” title=”JUDr. Tibor LABUDA”]člen rady[/fruitful_ibox]
[fruitful_ibox image=”https://itftaekwondo.sk/wp-content/uploads/2017/12/postava-e1514203969814.png” column=”ffs-five-one” title=”Brian LURIE”]člen rady[/fruitful_ibox]
[fruitful_ibox image=”https://itftaekwondo.sk/wp-content/uploads/2017/12/postava-e1514203969814.png” column=”ffs-five-one” title=”MGR. Andrea MOTLOCH”]člen rady[/fruitful_ibox]
[fruitful_ibox image=”https://itftaekwondo.sk/wp-content/uploads/2017/12/postava-e1514203969814.png” column=”ffs-five-one” title=”Ľubomír ZÁVODNÝ” last=”true”]člen rady[/fruitful_ibox]
[/fruitful_ibox_row]