APRÍL 2023
01/04/2023 – seminár s Grand master Nicholls, 9.DAN (Dunajská Lužná)
30/04/2023 – seminár pre čierne pásy

MÁJ 2023
– celofederačný seminár
– skúšky technickej vyspelosti (páskovanie)
28/05/2023 – seminár pre čierne pásy

JÚN 2023
– majstrovstvá Slovenska 2023 (Viničné)
11/06/2023 – seminár pre čierne pásy

JÚL 2023
– majstrovstvá Európy 2023 UK (termín upresníme)

SEPTEMBER 2023
17/09/2023 – seminár pre čierne pásy

OKTÓBER 2023
15/10/2023 – seminár pre čierne pásy

NOVEMBER 2023
19/11/2023 – seminár pre čierne pásy

DECEMBER 2023
10/12/2023 – seminár pre čierne pśy


* termíny akcií sa môžu ešte zmeniť, preto Vás prosíme o sledovanie kalendára