Technický seminár s majstrom Karwandgarom máj 2016

8. mája 2016 sa uskutoční technický seminár s majstrom Karwandgarom (8. mája 2016) od 9.00 na ZŠ Dudova 2.
Poproste svojich trénerov aby vás zaregistrovali na tento seminár.