Technický seminár s majstrom Karwandgarom

Dňa 23. januára 2016 sa uskutočnil technický seminár s majstrom Karwandgarom (7.dan) na Základnej škole Dudova 2, kde sa 3 hodiny preberali technické zostavy a vylepšovala sa technika pre držiteľov čierneho a červeného pásu.

Seminára sa zúčastnilo 17 členov, menovite:
Vladimír Sudor (4.dan), Brian Lurie (4.dan), Ilirijan Berisha (4.dan), Andrea Motloch (2.dan), Miloslav Jurík (2.dan), Martin Murgáč (2.dan), Dávid Baráth (2.dan), Jakub Hanuliak (2.dan), Ľubomír Závodný (2.dan), Štefan Jurenka (1.dan), Roman Horváth (1.dan), Dávid Doktorík (1.dan), Ján Vernarský (1.dan), Natália Vargová (1.dan), Tomáš Viktory (1.kup), Viktor Horváth (2.kup), Kristína Murgačová (2.kup).

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

0
0
0
0