19 Mar

Majster Karwandgar nositeľom 8.danu Taekwondo ITF

Dátum 18.3.2017 sa zlatými písmenami zapíše do histórie Taekwon-do na Slovensku. Počas dnešného semináru ktorý viedla vzácna návšteva z UK ITF – Grandmaster Trevor Nicholls bol nášmu Majstrovi udelený vyšší technický stupeň. MUDr. MATIULLAH KARWANDGAR je od dnes nositeľom VIII. DANU! Srdečne gratulujeme a tešíme sa, že naša federácia má tú česť cvičiť pod jeho vedením

25 Jan

Technický seminár s majstrom Karwandgarom

Dňa 23. januára 2016 sa uskutočnil technický seminár s majstrom Karwandgarom (7.dan) na Základnej škole Dudova 2, kde sa 3 hodiny preberali technické zostavy a vylepšovala sa technika pre držiteľov čierneho a červeného pásu.

Seminára sa zúčastnilo 17 členov, menovite:
Vladimír Sudor (4.dan), Brian Lurie (4.dan), Ilirijan Berisha (4.dan), Andrea Motloch (2.dan), Miloslav Jurík (2.dan), Martin Murgáč (2.dan), Dávid Baráth (2.dan), Jakub Hanuliak (2.dan), Ľubomír Závodný (2.dan), Štefan Jurenka (1.dan), Roman Horváth (1.dan), Dávid Doktorík (1.dan), Ján Vernarský (1.dan), Natália Vargová (1.dan), Tomáš Viktory (1.kup), Viktor Horváth (2.kup), Kristína Murgačová (2.kup).