Majster Karwandgar nositeľom 8.danu Taekwondo ITF

Dátum 18.3.2017 sa zlatými písmenami zapíše do histórie Taekwon-do na Slovensku. Počas dnešného semináru ktorý viedla vzácna návšteva z UK ITF – Grandmaster Trevor Nicholls bol nášmu Majstrovi udelený vyšší technický stupeň. MUDr. MATIULLAH KARWANDGAR je od dnes nositeľom VIII. DANU! Srdečne gratulujeme a tešíme sa, že naša federácia má tú česť cvičiť pod jeho … Read more

Technický seminár s majstrom Karwandgarom

Dňa 23. januára 2016 sa uskutočnil technický seminár s majstrom Karwandgarom (7.dan) na Základnej škole Dudova 2, kde sa 3 hodiny preberali technické zostavy a vylepšovala sa technika pre držiteľov čierneho a červeného pásu. Seminára sa zúčastnilo 17 členov, menovite: Vladimír Sudor (4.dan), Brian Lurie (4.dan), Ilirijan Berisha (4.dan), Andrea Motloch (2.dan), Miloslav Jurík (2.dan), … Read more

0
0
0
0